Privacybeleid

Privacybeleid

1. Dit is het privacybeleid van de VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26 en bereikbaar via privacy@kmda.org, hierna genoemd “KMDA”.

2. KMDA is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden in het kader van het bestellen van toegangstickets voor Zoo Antwerpen, Dierenpark Planckendael en/of Serpentarium Blankenberge en voor evenementen in het Elisabeth Center Antwerp geproduceerd door KMDA (hierna: “Toegangstickets”). Dit privacybeleid beschrijft hoe KMDA persoonsgegevens verzamelt en deze verwerkt in het kader van de verkoop van Toegangstickets. De verwerking geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: ‘Wet’).

3. Toegangstickets zijn te begrijpen als Online Tickets ( zijnde tickets besteld en betaald op de website van www.zooantwerpen.be, www.planckendael.be, www.serpentarium.be en www.elisabethcenter.be – hierna samen: “Website”), telefonisch bestelde tickets of ter plaatse aangekochte tickets.

4. Bij het bestellen van Toegangstickets zal u, om de bestelling te kunnen voltooien en u de Toegangstickets te kunnen bezorgen, gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. KMDA waakt erover u enkel om de meest relevante en noodzakelijke persoonsgegevens te vragen in het kader van een bestelling. Via de Website, voor de bestelling van Online Tickets, is het u ook mogelijk om een profiel aan te maken om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken. Voor dit profiel dient u meer persoonsgegevens op te geven aan KMDA, onder meer om misbruik te voorkomen, doch het staat u vrij om de bestelling voor Online Tickets te voltooien zonder zulk een profiel aan te maken. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u in ieder geval akkoord met dit privacybeleid.

5. Bij elke verbinding met de Website wordt automatisch uw IP-adres geregistreerd en tevens gebruikt de Website cookies (zie verder), hetgeen echter niet gebruikt wordt om u te identificeren.

6. De verstrekte persoonsgegevens worden enkel door KMDA verwerkt en niet verder doorgegeven aan derde partijen.

7. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt met het oog op:

het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de Website;

het opstellen van bezoekersaantallen en –statistieken;

het beheer van het KMDA-klantenbestand;

het u op de hoogte houden over de diensten en producten van KMDA (direct marketing), o.a. via het versturen van een e-mail nieuwsbrief, waarvoor u via de aanvaarding van deze bepalingen uw expliciete toestemming geeft. U kan hierop echter op eender welk moment uitschrijven via de mogelijkheid die onderaan elke nieuwsbrief voorzien is. U kan zich ook in het algemeen steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing via eenvoudige kennisgeving op privacy@kmda.org.

8. U heeft het recht de van u verzamelde persoonsgegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen door KMDA te contacteren via volgend e-mailadres: privacy@kmda.org. U heeft ook steeds de mogelijkheid om de Privacy Commissie (CBPL) te contacteren en het publiek register te consulteren.

9. Dit privacy beleid kan op eender welk ogenblik aangepast worden. Door het plaatsen van een bestelling wordt u geacht kennis genomen te hebben en ingestemd te hebben met de laatste versie van dit beleid.

Cookiebeleid

1. Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt. Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen. Onze cookies kunnen informatie opslaan omtrent uw online voorkeuren en ons toelaten onze website aan te passen aan uw voorkeuren. U heeft steeds de mogelijkheid om de configuratie van uw computer aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze te weigeren of u te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat u bepaalde gepersonaliseerde services niet kunnen aangeboden worden, wat met zich mee kan brengen dat een volledig gebruik van alle eigenschappen van de Website niet mogelijk is. Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst te weigeren, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Nu elke browser verschillend is, raden wij u aan om het ‘Help’-menu van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u uw voorkeuren aangaande cookies kan wijzigen.

2. Gelieve de lijst hieronder te raadplegen voor de cookies die KMDA gebruikt op de Website:

- Functionele cookies:

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik en bepaalde functionaliteiten van de Website. Het weigeren van deze cookies kan ernstige gevolgen hebben voor het gebruik van de Website en kan er toe leiden dat de Website niet weergegeven kan worden. Deze categorie omvat o.a. cookies om te registreren of een gebruiker al dan niet toegestemd heeft met het gebruik van cookies op de Website.

- Sessie of voorkeuren cookies:

Deze cookies dienen om het gebruik van de Website te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het u mogelijk maken om te navigeren doorheen de verschillende pagina’s en rubrieken op de Website. Naargelang het geval stoppen deze cookies met werken op het eind van een sessie (bijvoorbeeld wanneer u het browservenster sluit) of deze cookies onthouden voor een langere periode uw voorkeuren en keuzes op de Website. In het algemeen blijven deze cookies niet langer actief dan 6 maanden. Het uitschakelen van deze cookies kan ertoe leiden dat bepaalde pagina’s of rubrieken op de Website niet correct kunnen worden weergegeven of niet toegankelijk zijn.

- Analytische cookies:

KMDA gebruikt analytische cookies om de prestaties, marketingstrategie en personalisatie van de Website te verbeteren door het verzamelen van informatie omtrent het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de Website terecht komen en hoe zij de Website gebruiken (bijvoorbeeld welke pagina’s worden het meest bezocht). Hiertoe gebruikt KMDA Google Analytics (klik hier voor Google’s Privacy Policy), die niet langer dan twee jaar actief blijven.